เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068692
หมายเลขทรัพยากรi00156498
บาร์โค้ดBE34930
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590119
จำนวนครั้งที่ยืม0