เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068687
หมายเลขทรัพยากรi00158982
บาร์โค้ดBE34925
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590219
จำนวนครั้งที่ยืม0