เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068684
หมายเลขทรัพยากรi00158944
บาร์โค้ดBE34922
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25590218
จำนวนครั้งที่ยืม0