เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00047429
หมายเลขทรัพยากรi00115705
บาร์โค้ดBE22053
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม2