เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00039031
หมายเลขทรัพยากรi00092557
บาร์โค้ดBE20669
เล่ม11
ฉบับ11
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า17 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0