เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00039031
หมายเลขทรัพยากรi00092552
บาร์โค้ดBE20663
เล่ม5
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0