เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00013026
หมายเลขทรัพยากรi00035233
บาร์โค้ดBE11865
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า17 Jun 2014
จำนวนครั้งที่ยืม0