เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00040977
หมายเลขทรัพยากรi00097549
บาร์โค้ดBD001229
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 14 ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0