เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069329
หมายเลขทรัพยากรi00151575
บาร์โค้ดAR016
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หนังสือ/สื่อโสตฯ จดหมายเหตุสำนักวิทยบริการฯ
วันที่นำเข้า6 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0