เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069353
หมายเลขทรัพยากรi00151578
บาร์โค้ดAR009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หนังสือ/สื่อโสตฯ จดหมายเหตุสำนักวิทยบริการฯ
วันที่นำเข้า4 Jun 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0