เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00082314
หมายเลขทรัพยากรi00189012
บาร์โค้ด232401
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25650217
จำนวนครั้งที่ยืม0