เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077549
หมายเลขทรัพยากรi00188804
บาร์โค้ด232081
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25641122
จำนวนครั้งที่ยืม0