เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077328
หมายเลขทรัพยากรi00188306
บาร์โค้ด231938
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25640326
จำนวนครั้งที่ยืม0