เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00082503
หมายเลขทรัพยากรi00187747
บาร์โค้ด231558
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25640128
จำนวนครั้งที่ยืม0