เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081477
หมายเลขทรัพยากรi00187634
บาร์โค้ด231303
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25631223
จำนวนครั้งที่ยืม0