เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00076622
หมายเลขทรัพยากรi00186662
บาร์โค้ด229772
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25630917
จำนวนครั้งที่ยืม0