เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074131
หมายเลขทรัพยากรi00184708
บาร์โค้ด228487
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25621023
จำนวนครั้งที่ยืม0