เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072689
หมายเลขทรัพยากรi00182523
บาร์โค้ด227027
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า6 Apr 2019
จำนวนครั้งที่ยืม0