เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077140
หมายเลขทรัพยากรi00181088
บาร์โค้ด226157
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25611121
จำนวนครั้งที่ยืม0