เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077275
หมายเลขทรัพยากรi00177736
บาร์โค้ด224549
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25610329
จำนวนครั้งที่ยืม1