เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077275
หมายเลขทรัพยากรi00177735
บาร์โค้ด224548
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25610329
จำนวนครั้งที่ยืม0