เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073459
หมายเลขทรัพยากรi00175860
บาร์โค้ด223525
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25601215
จำนวนครั้งที่ยืม0