เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074746
หมายเลขทรัพยากรi00176304
บาร์โค้ด223428
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25610117
จำนวนครั้งที่ยืม0