เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073368
หมายเลขทรัพยากรi00176297
บาร์โค้ด223354
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25610116
จำนวนครั้งที่ยืม0