เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074125
หมายเลขทรัพยากรi00173734
บาร์โค้ด222714
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600822
จำนวนครั้งที่ยืม0