เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074125
หมายเลขทรัพยากรi00173733
บาร์โค้ด222713
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600822
จำนวนครั้งที่ยืม0