เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074801
หมายเลขทรัพยากรi00173844
บาร์โค้ด222679
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25600824
จำนวนครั้งที่ยืม0