เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074490
หมายเลขทรัพยากรi00173069
บาร์โค้ด222163
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25600721
จำนวนครั้งที่ยืม0