เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074115
หมายเลขทรัพยากรi00171278
บาร์โค้ด221751
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า6 Aug 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0