เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074846
หมายเลขทรัพยากรi00172404
บาร์โค้ด220266
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า7 Apr 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0