เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00073594
หมายเลขทรัพยากรi00168557
บาร์โค้ด220163
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25600223
จำนวนครั้งที่ยืม0