เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074523
หมายเลขทรัพยากรi00171019
บาร์โค้ด220082
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า6 Jun 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0