เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00074258
หมายเลขทรัพยากรi00168721
บาร์โค้ด219928
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า3 Feb 2017
จำนวนครั้งที่ยืม1