เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00069688
หมายเลขทรัพยากรi00166437
บาร์โค้ด219127
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า1 Jul 2017
จำนวนครั้งที่ยืม3