เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077094
หมายเลขทรัพยากรi00172694
บาร์โค้ด218266
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า7 Sep 2017
จำนวนครั้งที่ยืม0