เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072722
หมายเลขทรัพยากรi00165824
บาร์โค้ด218131
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25591216
จำนวนครั้งที่ยืม1