เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072719
หมายเลขทรัพยากรi00164983
บาร์โค้ด217771
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25591026
จำนวนครั้งที่ยืม3