เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070766
หมายเลขทรัพยากรi00164793
บาร์โค้ด217699
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25591019
จำนวนครั้งที่ยืม1