เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070766
หมายเลขทรัพยากรi00164792
บาร์โค้ด217698
ฉบับ5
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25591019
จำนวนครั้งที่ยืม0