เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070766
หมายเลขทรัพยากรi00164791
บาร์โค้ด217697
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25591019
จำนวนครั้งที่ยืม0