เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071406
หมายเลขทรัพยากรi00161880
บาร์โค้ด217079
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25590615
จำนวนครั้งที่ยืม0