เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070937
หมายเลขทรัพยากรi00160312
บาร์โค้ด216377
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590324
จำนวนครั้งที่ยืม0