เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070776
หมายเลขทรัพยากรi00160241
บาร์โค้ด216304
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25590322
จำนวนครั้งที่ยืม1