เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071550
หมายเลขทรัพยากรi00159531
บาร์โค้ด216173
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25590228
จำนวนครั้งที่ยืม2