เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00071476
หมายเลขทรัพยากรi00159224
บาร์โค้ด216077
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590224
จำนวนครั้งที่ยืม4