เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068370
หมายเลขทรัพยากรi00157708
บาร์โค้ด215781
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า2 Jan 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0