เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068183
หมายเลขทรัพยากรi00156426
บาร์โค้ด215453
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25590115
จำนวนครั้งที่ยืม0