เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070535
หมายเลขทรัพยากรi00160189
บาร์โค้ด215006
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25590320
จำนวนครั้งที่ยืม7