เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070501
หมายเลขทรัพยากรi00160155
บาร์โค้ด214972
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25590320
จำนวนครั้งที่ยืม0