เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070715
หมายเลขทรัพยากรi00156265
บาร์โค้ด214188
เล่ม3
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า1 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม0